ACK UMCS Chatka Żaka

Celem działalności Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka jest integracja intelektualno-kulturalna środowiska akademickiego, która ma pomóc studentom w kształtowaniu własnych opinii dotyczących ważnych wydarzeń kulturalnych, a także społecznych i politycznych. ACK otacza mecenatem wszelkie kreatywne działania środowiska akademickiego, m.in. poprzez konkurs grantowy na festiwale, imprezy cykliczne, koncerty i wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne.

www.ack.lublin.pl

Komisariat ZdaErzeń

w składzie: Renata Kołaczek, Marcin Kamola

Festiwal wspierają: Centrum Dowodzenia Niczym & Kulbowski

myspace